Ontstaansgeschiedenis Status B.V.

Farid Murad, de oprichter en directeur van de Status B.V., is 17 jaar geleden van Iran naar Nederland gekomen als vluchteling. Na een lange en zware procedure van 6 jaar, waarin hij niet officieel mocht werken of studeren, heeft hij eindelijk in 2006 een verblijfsgunning (zijn status) gekregen.
Hij was hier erg blij mee, omdat hij dacht dat alle ellende voorbij was en hij officieel kon gaan werken. Maar helaas viel dit in de praktijk heel erg tegen. Farid heeft er alles aan gedaan om aan het werk te komen. Hij ging langs bij de diverse uitzendbureaus (groot en klein), bleef actief solliciteren enz. Ondanks dat Farid hoog geschoold is, kreeg hij helaas niet de kans om aan de slag te gaan en voelde hij zich niet gezien en gehoord door de uitzendbureaus.

Farid constateerde dat de uitzendbureaus niet voldoende in staat zijn gebleken om met hun werkwijze ook statushouders te bemiddelen. Ook zag hij dat er weinig aandacht en voorzieningen waren die specifiek gericht waren op vluchtelingen die heel graag aan het werk wilden. Toen kwam hij op het idee om een eigen bureau te beginnen. Hij wist uit ervaring dat onder de vluchtelingen en statushouders veel behoefte was aan een specifiek bureau dat kennis heeft van hun achtergrond en begrijpt welke begeleidingsbehoefte zij hebben.

Farid heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee hij de problemen van statushouders goed in kaart kan brengen en hiermee hen kan aantonen dat hij hen begrijpt. Farid en zijn medewerkers weten als ervaringsdeskundigen, precies hoe met de statushouders omgegaan kan worden. Zij weten op de juiste toon, de juiste onderwerpen te bespreken. Er wordt geen enkele aspect onbesproken gelaten die een rol speelt bij het vinden van werk.

Status B.V. luistert, confronteert, eist, adviseert en begeleidt naar een situatie waarin de statushouder een baan (inkomen) heeft en in de maatschappij kan participeren.

Nu ruim 10 jaar later, is Status B.V. door een zeer succesvolle werkwijze in staat om ruim 70% van de kandidaten (statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) naar een betaalde baan te begeleiden.

Status Uitzendbureau

Werkgevers kunnen zonder risico onze kandidaten een kans bieden door gebruik te maken van ons uitzendservice. Dit aanbod biedt alle partijen de ruimte om elkaar beter te leren kennen. Ons ervaring tot op heden is dat onze kandidaten na een gewenningsperiode rechtstreeks worden aangenomen.

Werkwijze

De juiste mensen op de juiste plek. Daar gaat het uiteindelijk om. Wij bereiken dit door een persoonlijke benadering. Onze medewerkers gaan met u om de tafel om uw verwachtingen en wensen te bespreken. Daarmee gaan wij vervolgens aan de slag. Voor u, of voor uw bedrijf. We hebben door de jaren heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan en ons ontwikkeld tot een erkend en gecertificeerde uitzendbureau. Status Uitzendbureau is gevestigd in de mooie stad Amersfoort, maar wij hebben een netwerk door heel Nederland.

Persoonlijke benadering

Status B.V. is ook een gecertificeerd uitzendbureau met jarenlange ervaring. Wij geloven dat een persoonlijke benadering van groot belang is voor het tot stand brengen van een succesvolle match. Wij nemen de tijd om zowel de werkgever als de werkzoekende persoonlijk te leren kennen en te ontdekken wat hun wensen zijn. Op die manier kunnen wij het beste bepalen wie bij elkaar passen. Wij zetten onze kennis, ervaring en ons netwerk in om voor iedereen de juiste match te vinden!

Bijna alle werkgevers in ons bestand werken al jaren met ons samen. Dat zegt veel.

Maar beter kunt u zelf bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen. Maak een afspraak en oordeel zelf. 

70% plaatsingspercentage

Voor sommige mensen is het extra moeilijk om een baan te vinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij langdurige werkloosheid, taalachterstand of een laag opleidingsniveau. Wij geven deze doelgroep speciale aandacht. Wij werken hiervoor samen met de gemeente. Het lukt ons om 70% van de mensen te plaatsen. Dit betekent dat wij 7 van de 10 werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt, aan een reguliere betaalde baan helpen. Hier zijn wij trost op. Want al deze mensen gaan graag naar hun werk, halen voldoening uit hun werk, zijn trots op zichzelf en kunnen zichzelf financieel onderhouden. Zij horen er weer bij.

Persoonlijk, betrokken, laagdrempelig

Om de juiste werkzoekende bij de juiste werkgever te plaatsen, hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. Ons bureau kenmerkt zich door de informele bedrijfscultuur en duidelijke werkwijze. Wij streven naar succes, zowel voor de werkzoekende als voor de werkgever. De betrokkenheid bij beide partijen onderscheidt ons van andere uitzendbureaus.

Concurrerende tarieven en langdurige klantrelatie

Naast onze servicegerichtheid hechten wij ook veel waarde aan een langdurige klantrelatie. Die duurzame relatie ontstaat doordat wij snel het juiste personeel vinden en scherpe tarieven hanteren.

Kwaliteit

Status Uitzendbureau hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie NBBU, een waarborg voor kwaliteit en vakmanschap. Ook zijn wij gecertificeerd volgens de norm NEN 4400-1 en daardoor met het SNA-keurmerk opgenomen in het register van de stichting Normering Arbeid, hetgeen inhoudt dat opdrachtgevers gevrijwaard zijn van inlenersaansprakelijkheid.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Social Return

Status B.V. behaalt ruimschoots de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Wij helpen wekelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan en al onze eigen medewerkers zijn vanuit een uitkeringssituatie bij ons begonnen.

Voor iedereen is er werk

Iedereen kan bij Status Uitzendbureau terecht. Wij helpen mensen bij alles wat nodig is om werk te vinden en werk te behouden. We hebben net dat beetje extra tijd en aandacht, waardoor we een goede match weten te maken tussen uitzendkrachten en werkgevers.